BCD to 7-segment
بیشتر بخوانید

BCD to seven-segment

توضیحاتی جامع و کاربردی در مورد BCD to seven-segment آشنایی اولیه با BCD to seven-segment مقدمه نمایشگر seven segment تشکیل شده است از ۷ عدد LED که یا آند و یا کاتد شان به یکدیگر اتصال داده شده است. در نوع کاتد مشترک پایه مشترک (com) می بایست به صفر منطقی و پایه های آزاد […]

BCD TO GRAY
بیشتر بخوانید

مدارات تبدیل کدها

توضیحاتی جامع و کاربردی در مورد مدارات تبدیل کدها آشنایی اولیه با مدارات تبدیل کدها مقدمه سیستم های دیجیتال از سیگنال هایی که دو مقدار مجزا و عناصری از مدار که دو حالت با ثبات دارند استفاده می کنند . بین سیگنال های باینری ، عناصر مدار باینری و ارقام باینری رابطه مستقیمی وجود دارد […]