برگزاری اولین کارگاه اصول شفای زندگی

📌 اولین کارگاه آشنایی با اصول شفای زندگی در ۲۰ آبان ۱۳۹۷ در محل پردیس فناوری کیش برگزار گردید.برای داشتن احساس رضایت درونی باید خودتان را دوست داشته باشید.