برگزاری اولین کارگاه اصول شفای زندگی

📌 اولین کارگاه آشنایی با اصول شفای زندگی در ۲۰ آبان ۱۳۹۷ در محل پردیس فناوری کیش برگزار گردید.👌

 

آیا تابه‌حال به مفهوم عمیق «بخشیدن» فکر کرده‌اید؟ کسی را به‌خاطر اشتباه یا کوتاهی‌ای که در حق شما کرده، بخشیده‌اید؟ خودتان را چطور؟ خودتان را مورد عفو و بخشش قرار داده‌اید؟ اگر تا‌به‌حال درمورد بخشیدن خودتان فکر نکردید، پس لازم بود در کارگاه اصول شفای زندگی شرکت کنید. کارگاه شفای زندگی به شما می‌آموزد که برای داشتن احساس رضایت درونی باید خودتان را دوست داشته باشید و احساس گناه نکنید.

 

#کیش_تک پیشرو در مشاوره و آموزش کاربردی در کشور