آلودگی هوای داخلی

پردیس فناوری کیش-طرح ملی مشاوره-متخصصین صنعت ومدیریت-گروه محیط زیست آلودگی هوای داخلی: منابع تولیدآلودگی هوای داخلی  از مهم‌ترین عوامل کاهش کیفیت هوای محیط‌های داخلی است.  تهویه نامناسب و ناکافی و در نتیجه عدم رقیق سازی غلظت آلاینده های تولیدی در محیط داخلی با هوای خارج نیز از عوامل مهم تشدید غلظت آلاینده‌ها در محیط های […]