آشنایی با الکتروموتورهای AC

توضیحاتی کاربردی در مورد الکتروموتورهای AC آشنایی اولیه در مورد الکتروموتورهای AC مقدمه موتورهای الکتریکی از جمله تجهیزات پرکاربرد در صنعت محسوب می شوند که از آنها برای ایجاد حرکت، تولید فشار، پمپاژ مایعات و غیره استفاده می شود. شکل زیر دو نمونه از کاربرد موتورهای الکتریکی را نشان میدهد. در قسمت های بعد توضیحات […]