نکات مهم در ادعا و مدیریت ادعای پروژه

نکات مهم در ادعا و مدیریت ادعای پروژه

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_دپارتمان مدیریت :

قبل از مطالعه این مقاله، پیشنهاد می شود تا مقالات زیر مطالعه شوند:

نکته اول: چرا ادعا ؟

یکی از مهمترین مشکلات در انواع پروژه ها، چه پروژه های کوچک و چه پروژه های بزرگ، موضوع مدیریت ادعا است که با دلایل متفاوتی در پروژه ها و قراردادهای اجرایی از سوی یکی از ذی نفعان پروژه (کارفرما، پیمانکار، مشاور، پیمانکار دست دوم و …) در قالب (جریمه یا جبران) و یا بخشش تاخیرات زمانی و همچنین جبران هزینه های ادعا و یا هر دو، با ادله واهی یا مستدل بیان می شود.

نکته دوم: تعریف ادعا از منظر PMI

الحاقیه ساختمانی موسسه PMI آمریکا، ادعا (نسخه 2016) در ضمیمه A1 خود؛ کلیم یا ادعا را اینطور تعریف می کند:
” ادعای تقاضا برای چیزی است که بنا به دلایل زیر انجام می شود:

 • تأخیر
 • تغییر در مبنای اجرای پروژه
 • انحراف در تخصیص ریسک
 • درخواست تغییری که بر خلاف شرایط و ضوابط توافق شده قرارداد درخواست می شود.
 • بخشی از ساخت و ساز پروژه که شکست خورده است و یا اجرای آن به درستی انجام نمی شود و نمی تواند از لحاظ اقتصادی بین طرفین مورد توافق قرار گیرد.

همچنین در این کتاب، بیان شده است که: “ادعاهای پروژه ممکن است به دلیل نادیده گرفتن شرایط قرارداد، زمان نامشخص، سوء تفاهمات و یا کاستی های قراردادی بیان شود. همچنین ادعا می تواند برای جبران خسارت اضافی برای کار که به نظر خارج از قرارداد است و یا درخواست زمان اضافی برای زمان های از دست رفته و یا تاخیرات پروژه و یا هر دو. باشد.”

نکته سوم: ادعا و اختلاف!

ادعا از دو منظر قابل تحلیل است، اول از دیدگاه ها درخواست کننده ادعا و دیگری از منظر پاسخ دهنده به ادعا. آنچه تمایز و تفاوت بین این دو طرف را ایجاد می کند، عنصری است به نام توافق. اگر ادعائی مطرح شود و طرف مقابل آن را مستدل نداند و نپذیرد، ادعا به اختلاف در پروژه می رسد و در صورت پذیرش آن از سوی طرف مقابل، به تغییر در پروژه می انجامد.

نکته چهارم: حل و فصل ادعا!

در صورت بروز ادعا، این ادعا ممکن است از طرق زیر حل شود:

 • مذاکره
 • میانجی گری
 • داوری
 • محاکمه جزئی
 • دعوی قضایی

 

 

 

 

 

در نمودار زیر؛ این روشها از منظرهای کنترل خروجی (توسط خود مطرح کنندگان ادعا و یا سپردن آن به شخص ثالت)، درجه خصومت (کمترین به بیشترین) و هزینه حل و فصل ادعا (کمترین به بیشترین) با هم مقایسه شده اند.

شکل ۱: مراحل حل و فصل ادعا

نکته پنجم: نحوه ارائه ادعا

ادعاهای پروژه می توانند در قالب های مختلف (ایمیل که یک قالب غیررسمی است) یا لایحه آنالیز تاخیرات و یا لایحه ادعا (که یک قالب رسمی می باشد) با ضمائمی همچون، برنامه زمانبندی مصوب و واقعی، مکاتبات، مستندات، صورتجلسات و یا سایر مدارک از سوی یک یا چند ذی نفع پروژه در مقابل سایر ذی نغع یا ذی نفعان، درخواست گردد.

نکته ششم: اجزای لایحه ادعا!

مواردی که در یک لایحه ادعا وجود دارند، شامل و نه محدود به موارد زیر هستند:

 1. شرح مختصری از پروژه
 2. شرح تغییرات انجام شده
 3. آدرس دهی به مراجع (قرارداد و …)
 4. تحلیل آثار زمانی تاخیر
 5. کمی کردن ادعا
 6. جمع بندی و نتیجه گیری

 


نکته هفتم: کمی کردن ادعا!

برای کمی کردن ادعاهای زمانی و هزینه ای، روش های مختلفی وجود دارد. مهم ترین روش جهت آنالیز تاخیرات زمانی، روش What-If Scenario می باشد که از منظر کارفرما، پیمانکار و یا سایر ذی نفعان پروژه، قابل تحلیل و بررسی است. برای کمی کردن هزینه های ادعا نیز روش های زیادی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:

 1. کمی کردن ادعا براساس قرارداد
 2. کمی کردن ادعا به روش بالاسری
 3. کمی کردن ادعا به روش نرخ ثابت (روزانه و …)
 4. سایر روش های کمی سازی ادعا

جهت اطلاعات بیشتر برای ثبت نام در کارگاه تخصصی مدیریت ادعا و آنالیز تاخیرات به سایت زیر مراجعه نمایید .

www.kishtech.ir


راه های ارتباطی : 

تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶       ۰۲۱۶۶۴۹۳۵۲۷

آدرس : بلوار کشاورز خیابان ۱۶ آذر انتشارات دانشگاه تهران پلاک ۵۴ طبقه ۵ واحد9