سیستم مدیریت ادعا در پروژه های ایران

سیستم مدیریت ادعا در پروژه های ایران

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_دپارتمان مدیریت :

در مقاله :”آنالیز تاخیرات و ادعا و نحوه تهیه لایحه ادعا )” در خصوص اهمیت آنالیز تاخیرات و ادعا و نحوه تهیه لایحه ادعا (لایحه Claim)، توضیحات جامعی ارائه گردید.
اما در این مقاله قصد دارم، سیستم مدیریت ادعا در پروژه های ایران را تشریح نمایم.

ادعا چیست؟

الحاقیه ساختمانی موسسه PMI آمریکا، ادعا (نسخه 2016) در ضمیمه A1 خود؛ کلیم یا ادعا را اینطور تعریف می کند:
ادعای تقاضائی است که بنا به دلایل زیر انجام می شود:

  • تأخیر
  • تغییر در مبنای اجرای پروژه
  • انحراف در تخصیص ریسک
  • درخواست تغییری که بر خلاف شرایط و ضوابط توافق شده قرارداد درخواست می شود.
  • بخشی از ساخت و ساز پروژه که شکست خورده است و یا اجرای آن به درستی انجام نمی شود و نمی تواند از لحاظ اقتصادی بین طرفین مورد توافق قرار گیرد.

سیستم به روز شده مدیریت ادعا در پروژه های ایران

همانطور که در مقاله قبلی اشاره کردم، دو رویکرد در خصوص مدیریت ادعا در پروژه های کشورمان وجود دارد:

  • رویکرد حقوقیِ صرف به ادعا
  • رویکرد مدیریت پروژه ای به ادعا

رویکرد حقوقیِ صرف به ادعا

در رویکرد حقوقی، به مدیریت ادعا، تنها از دیدگاه قوانین و مقررات حقوقی و قانونی نگاه می شود و تلاش می شود که مدیریت ادعای، با شرایط عمومی پیمان و قوانین و مقررات حقوقی مطابقت داده شده و از طریق آن لایحه ادعا، تهیه شود.

رویکرد مدیریت پروژه ای به ادعا

در رویکرد مدیریت پروژه ای که دیدگاهی جامع تر به موضوع مدیریت ادعا دارد، به مبحث ادعا، از دیدگاه یک سیستم یکپارچه نگاه می کند؛ بطوریکه این سیستم اجزای ذیل را دارا می باشد. تمرکز ما در این مقاله و در این سیستم جدید، کماکان بر روی نگاه و رویکرد مدیریت پروژه ای به ادعا، متعهد مانده است.

شکل 1: سیستم مدیریت ادعا در پروژه های ایران (نسخه اولیه)

مقایسه سیستم بروز شده با سیستم اولیه مدیریت ادعا در پروژه های ایران، نشان می دهد:

شکل 2: سیستم مدیریت ادعا در پروژه های ایران (نسخه به روز شده)

ورودی های دو سیستم تقریباً یکسان هستند؛ فقط تغییرات پروژه به دو دسته تغییرات درخواستی از کارفرما (Change Order) و تغییرات پیشنهادی پیمانکار(Change Request) و در قالب فرم تغییر (Change Form) ، تقسیم بندی دقیق تر شده است. همچنین ورودی قراردادهای پروژه به مدارک قراردادی تغییر نامه داده شده است. در بخش ابزارها و تکنیک ها، تکنیک مهندسی ارزش اضافه شده است. ضمناً روش های کمی سازی تغییرات و تاخیرات پروژه به مدیریت تغییرات و تاخیرات پروژه تغییر نام داده است. همچنین سیستم مستندسازی پروژه، به سیستم مستند سازی و مدیریت دانش پروژه تغییر نامه پیدا کرده است. (بدلیل اهمیتی که استاندارد در ویرایش ششم از استاندارد PMBOK به موضوع مدیریت دانش داشته است؛ تاحدیکه فرایند جدیدی تحت عنوان مدیریت دانش پروژه به فرایندهای قبلی مدیریت پروژه، اضافه نموده است.) در بخش خروجی نیز، موارد فرم تغییر به فرم تغییر مصوب تغییر کرده است که همان نتیجه بکارگیری تکنیک مدیریت تغییرات بر روی ورودی فرم تغییرات پروژه می باشد. همچنین الحاقیه قرارداد نیز در بخش خروجی ها، اضافه شده است.


جهت اطلاعات بیشتر برای ثبت نام در کارگاه تخصصی مدیریت ادعا و آنالیز تاخیرات به سایت زیر مراجعه نمایید .

www.kishtech.ir


راه های ارتباطی : 

تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶       ۰۲۱۶۶۴۹۳۵۲۷

آدرس : بلوار کشاورز خیابان ۱۶ آذر انتشارات دانشگاه تهران پلاک ۵۴ طبقه ۵ واحد9