یادداشتی بر کسب‌وکارهای ترجمه در ایران معاصر

 

مقالات ارائه شده در اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی در حوزه زبانهای خارجی -26 بهمن 1396

یادداشتی بر کسب‌وکارهای ترجمه در ایران معاصر

برای مشاهده مقاله بر روی مقاله 13 کلیک نمایید .

مقاله 13