پیوند صنعت گاز با شرکت‌های دانش بنیان

دومین نشست تخصصی بهره‌برداری از فناوری‌های داخلی در صنعت گاز دیروز ( 28 فروردین 96 ) در پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی در عسلویه با هدف توسعه صنایع گازی بر پایه محصولات دانش بنیان برگزار شد.

 

 

به گزارش روابط عمومی پارک فناوری پردیس از عسلویه سعید پاک ‌سرشت مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران در خصوص پیوند صنعت گاز با شرکت‌های دانش بنیان گفت: بخش اعظم نیازهای صنعت گاز کشور در حال حاضر از طریق شرکت های خارجی تامین می شود، در حالی که شرکت های دانش بنیان داخلی ما توانایی تامین این نیازها را دارند، از این رو به منظور اینکه تامین این نیازها به سمت شرکت های داخلی برود شرکت ملی گاز مطالعاتی را اغاز کرده است.

پاک سرشت با تاکید بر تقویت پیوند صنایع با شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: چنانچه می‌خواهیم به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کنیم باید این پیوند برقرار و تقویت شود. وی با تاکید بر ارتباط منطقی بین مجموعه نظام دانش‌بنیان افزود: در یک نظام صحیح فناوری، مجموعه نظام دانش بنیان و ارتباط بین عرضه کننده و متقاضی، از مهم‌ترین ارکان این نظام هستند که باید با نظامی صحیح‌تر، با هم ارتباط داشته باشند.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: برای کامل کردن این زنجیره، نیاز به عرضه و تقاضا است، در بخشی از مطالعات ما سعی کرده ایم یک ساختار مدیریتی مناسب برای این مهم تعریف کنیم و برای تامین مالی، مدل های مشارکتی که بین متقاضی و عرضه کننده در دنیا رایج است را به کار بگیریم از این رو فن بازار تخصصی صنعت گاز برای ایجاد یک ارتباط نظام مند بین عرضه کننده و متقاضی ایجاد شده است تا بتوانیم با حمایت از شرکت های دانش بنیان داخلی و شناسایی تقاضاها و نیازهای صنعت گاز تمامی تجهیزات و کالاهای مورد نیاز این صنعت را ایرانیزه کنیم.

پاک سرشت با اعلام خبر راه اندازی صندوق تامین مالی برای این بخش گفت: یکی دیگر از اقداماتی که در مجموعه شرکت ملی گازدر شرف انجام است ایجاد یک صندوق تامین منابع مالی با عنوان “صندوق پژوهش فناوری تخصصی صنعت گاز” است که با مشارکت بخش خصوصی و دولتی با هدف حمایت از صنعت گاز راه اندازی خواهد شد.

پاک سرشت با بیان اینکه پیوند صنعت گاز با شرکت‌های دانش بنیان تقویت می‌شود تصریح کرد: با توجه به حرکت اقتصاد به سمت و سوی دانش‌بنیانی بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده پیوند تنگاتنگ صنعت به ویژه صنایع گاز با شرکت‌های دانش بنیان آغاز شده است.