فناوری آموزش نحوه رفتار روبات ‌ها با یک اشاره

به نقل ازپردیس فناوری کیش ,پژوهشگران دانشگاه “رایس” آمریکا، برای آموزش روبات‌ ها از الگوریتم ‌هایی استفاده می‌کند که نه تنها برای روبات‌ ها امکان واکنش فوری به لمس شدن از سوی انسان را فراهم می‌کند، بلکه مسیر آنها را بر مبنای این ورودی فیزیکی تغییر می‌دهد. “دیلن لوزی” (dylen losey)، دانشجوی ارشد، درباره این پروژه گفت: روبات دارای یک برنامه یا مسیر دلخواه است که تفکر او را درباره چگونگی اجرای یک وظیفه توصیف می‌کند. ما یک الگوریتم فوری معرفی کردیم که مسیر دلخواه آینده روبات را اصلاح می‌کند یا تغییر می‌دهد. معمولا، وقتی روبات‌ ها برای واکنش به تماس فیزیکی از سوی انسان، برنامه‌ ریزی می‌شوند، صرفا همان لحظه آن برنامه را انجام می‌دهند و بلافاصله، به برنامه ریزی اصلی خود بازمی‌گردند اما با الگوریتم‌ های تیم دانشگاه رایس، روبات ‌ها قادر به گرفتن ورودی و استفاده بلادرنگ از آن برای تنظیم برنامه خود بودند. لوزی ادامه داد:” با برنامه ‌ریزی دوباره مسیر دلخواه روبات پس از هر بررسی جدید، روبات قادر بود رفتاری مطابق با میل انسان نشان دهد.”