ثبت نام شروع شد …

آغاز ثبت نام ، کلاس های آموزش زبان انگلیسی ، فرانسه و ژاپنی

پردیس فناوری کیش

” پنجشنبه و جمعه ها ویژه کارمندان با تخفیف مناسب “

 

توضیحات

شهریه دوره با اعمال تخفیف(تومان)

آلمانی،چینی،ایتالیایی،ترکی استانبولی،عربی،هندی،روسی،کره ای و ….

شهریه دوره با اعمال تخفیف(تومان)

زبان انگلیسی،زبان اسپانیایی،زبان فرانسه

 

درصد تخفیف

 

مخاطبین

هر فرد از یک گروه تخفیف می تواند استفاده کند

 

هزینه اعلام شده برای شهریه ترم ۱ تا ترم ۶ هر زبان است

۱۸۰/۰۰۰ ۱۵۲/۰۰ %۱۰ دانشجویان(سراسر کشور)
۱۷۰/۰۰۰ ۱۴۵/۰۰ %۱۵ دانشجویان دانشگاه تهران
۱۶۰/۰۰۰-۱۴۰/۰۰۰ ۱۳۵/۰۰۰-۱۲۰/۰۰۰ %۲۰-۳۰ افراد دارای ناتوانی جسمی
۱۸۰/۰۰۰ ۱۵۲/۰۰ %۱۰ دانش آموزان ممتاز
۱۸۰/۰۰۰ ۱۵۲/۰۰ %۱۰ کارمندان ادرات دولتی بصورت فردی
۱۶۰/۰۰۰ ۱۳۵/۰۰۰ %۲۰ افراد شرکت کننده به صورت گروهی(بیش از۳نفر)
**** **** ویژه سازمان ها (گروهی)

 

دوره های آموزشی را ببینید 

جهت تعیین سطح رایگان کلیک نمایید 

نمونه کلاس ما را ببینید 

ثبت نام کنید