دوره مهارتی تعییر فکر و ارتباط موثر

دوره مهارتی تعییر فکر و ارتباط موثر

کد کارگاه :۱۵۱۵

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه مدیریت:

دوره مهارتی تعییر فکر و ارتباط موثر

با موفقیت دو قدم فاصله دارید :

  1. از شما ثبت نام در دوره مهارتهای بیانی و هوش هیجانی
  2. از ما تضمین آینده موفق شما

با ارائه گواهینامه معتبر

تاریخ برگزاری: ۹۸/۱۱/۲۳

زمان برگزاری : ساعت ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

هزینه شهریه : ۲۳۰/۰۰۰