کارگاه یک روزه تحلیل و تکنیک بورس

پردیس فناوری کیش_ طرح مشاوره تخصصی صنعت_ گروه مدیریت:

_تحلیل بازار بورس و خرید و فروش آنلاین

_سود و ریسک مالی در بورس

_مشاوره و همراهی برای خرید سبد سهام جذاب بورس و ارائه کد بورسی به شما در محل کارگاه توسط کارشناس رسمی بورس

با ارائه مدرک معتبر بین المللی

زمان : جمعه ۵ بهمن ۱۳۹۷

مکان: بلوار کشاورز خیابان ۱۶ آذر نبش کوچه عروجی انتشارات دانشگاه تهران پلاک ۵۴ طبقه۵ واحد۹ پردیس فناوری کیش

[mx_livechat width="400" height="600"]