محدودیّتهای زبان آموزان زبانهای خارجی غیر انگلیسی در حوزه کسب و کار

 

مقالات ارائه شده در اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی در حوزه زبانهای خارجی -۲۶ بهمن ۱۳۹۶

محدودیّت های زبان آموزان زبان های خارجی غیر انگلیسی در حوزه کسب و کار

برای مشاهده مقاله بر روی مقاله ۲۹ کلیک نمایید .

مقاله ۲۹

 

[mx_livechat width="400" height="600"]