کلاس جبراني انگليسي B2-1

به اطلاع کلیه زبان آموزان رشته انگلیسی سطح B2-1 می رساند کلاس جبرانی خانم بقایی در روز یکشنبه مورخ 95/9/28 ساعت 16 الی 17:30 بصورت آنلاین برگزار خواهد گردید.

[mx_livechat width="400" height="600"]