كلاس آموزش زبان هاي خارجي (خصوصي)

  • دوره هاي آمادگي تافل و آيلتس فشرده و خصوصي ( آنلاين و حضوري)
  • دوره خصوصي زبان فرانسه ( آنلاين و حضوري )
  • دوره خصوصي روسي (آنلاين و حضوري)
  • دوره خصوصي اسپانيايي ( آنلاين و حضوري)
  • دوره خصوصي ژاپني (آنلاين و حضوري)
  • دوره خصوصي چيني (آنلاين و حضوري)
  • دوره خصوصي مكالمه انگليسي (آنلاين و حضوري)
  • دوره خصوصي آلماني ( آنلاين و خصوصي)

تلفن تماس :    66958973

computer-user-stock-photo            ثبت نام  

[mx_livechat width="400" height="600"]