دوره هاي خصوصي زبان هاي خارجي با اساتيد مجرب

  • برگزاري دوره هاي خصوصي زبان انگليسي، فرانسه،آلماني،ايتاليايي،اسپانيايي، اردو، روسي،چيني،كره اي و ژاپني در تهران

  • با بهترين اساتيد دانشگا ههاي معتبر

  •  از طريق سيستم آنلاين و همزمان (نمونه كلاس)

  • حضوري در محل پرديس و به انتخاب فرد زبان آموز

  • در اسرع زمان

  • مقدماتي تا پيشرفته

  • گواهينامه معتبر

  • تماس با تلفن : ۶۶۹۵۸۹۷۳

[mx_livechat width="400" height="600"]