تاریخ دریافت مقالات تمدید شد

 

 

باتوجه به پيگيري ها و تماس هاي مكرر علاقمندان و بازنشر اطلاعيه هاي مربوط به اولين همايش اقتصاد و كارافريني در حوزه زبان هاي خارجي

در كانال هاي خبررساني مختلف، دريافت مقاله از فرهيختگان گرامي تا دهم دي ماه تمديد شد.

 

[mx_livechat width="400" height="600"]