برای آشنایی با زبان فرانسه با ما همراه باشید

بی تردید زبان فرانسوی دومین زبان مدرن دنیاست که به وسیلهٔ ۱۳۶ میلیون نفر در سراسر جهان به عنوان زبان مادری گویش می‌گردد. زبان فرانسوی، زبان رسمی ۲۹ کشور است، همچنین یکی از زبان های رسمی تمام دفاتر سازمان ملل و گسترهٔ وسیعی از سازمان‌های بین‌المللی است. طبق اطلاعات اتحادیهٔ اروپا، ۱۲۹ میلیون نفر (۲۶٪ کل جمعیت اتحادیه)، به زبان فرانسوی گویش می‌کنند. ما امکان یادگیری این زبان را در سطوح مقدماتی تا پیشرفته فراهم می کنیم. بالاترین سطح  در این آموزش جهت آزمون TEFAQ برنامه ریزی شده است.

 

download

[mx_livechat width="400" height="600"]