اهداف کارگاه

 

اهداف کارگاه آشنایی با روش ها و مفاهیم اولیه تدریس برخط زبان های خارجی

 

برای اطلاعات بیشتر به سایتwww.eec.kishtech.ir مراجعه فرمایید.

[mx_livechat width="400" height="600"]