کارگاه آشنایی با زیورآلات رزین

کارگاه آشنایی با زیورآلات رزین

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت_گروه فرهنگ و هنر : کارگاه آشنایی با رزین در پردیس فناوریکیش، پردیس فناوری کیش از تمام صنف های مشاغل حمایت میکند ، شما هم میتوانید کسب و کار جدیدی برای خودتان داشته باشیدپردیس فناوری کیش با شماست.

  • تربیت و آموزش افراد با هدف
  • ایجاد کسب و کار در صنایع دستی خرید محصولات تولید شده توسط هنرجویان
  • رایزنی برای خرید محصولات در تعداد بالا
  • ایجاد نمایشگاه های عرضه و معرفی محصولات
  • تاریخ برگزاری : 98/10/26
  • محل برگزاری : بلوار کشاورز خیابان شانزده آذر (انتشارات دانشگاه تهران) پلاک 54 طبقه 5 واحد 9

برای ثبت نام :portal.kishtech.ir