معرفی کتاب «فروشگاه همه‌چیز» اثر برد استون

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت_گروه مدیریت:

اگر دوست دارید بدانید آمازون چطور به چنین فروشگاه بزرگی تبدیل شده و جف بزوس چه مسیری برای تبدیل به ثروتمندترین فرد دنیا پیموده است، کتاب «فروشگاه همه‌چیز» را بخوانید.