حقوق پایه اعضای هیات علمی و مدرسان علمی و کاربردی تعیین شد

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت

 

ابلاغ جدول حقوق مرتبه و پایه اعضای هیات علمی و مدرسان علمی کاربردی سال 98

تصویر مرتبط

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید

حقوق پایه اعضای هیات علمی و مدرسان علمی و کاربردی