گزارش برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار MATLAB

کارگاه آموزش نرم افزار MATLABدر تاریخ 14مهرماه ۱۳۹۹ با حضور کارشناسان رشته های فنی و مهندسی به صورت آنلاین همزمان توسط پردیس فناوری کیش (کیش تک) در چهار بخش از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۶:۳۰ برگزار گردید.