دوره آموزش زبان روسی

دوره آموزش زبان روسی پردیس فناوری کیش– طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت ومدیریت– دپارتمان زبان خارجی برگزار میکند: چرا زبان روسی؟ زبان روسی هشتمین زبان پرگوینده جهان و  پرگوی‌ترین زبان اروپااست.  روسی زبان مادری حدود ۱۴۵ میلیون نفر است.  ۱۱۰ میلیون نفر زبان روسی را به عنوان زبان دوم می‌دانند. زبان روسی یکی از شش زبان‌ رسمی […]