گزارش برگزاری دوره اصول کارتیمی

دوره اصول کارتیمی با مشارکت پردیس‌فناوری‌کیش و شرکت‌شهرکهای‌استان‌هرمزگان برنامه‌ریزی شده است که دوره اصول کارتیمی با تدریس خانم دکتر سرآبادانی در تاریخ 20 و 21 دی ماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین‌همزمان از طریق سامانه‌آموزش‌مجازی‌رهیاران کیش‌‌تک برگزار شد .