بیشتر بخوانید

سیستم مخابرات

پردیس فناوری کیش- طرح ملی مشاوره- متخصصین صنعت مدیریت- گروه فناوری ارتباطات   سیستم های مخابراتی سیستم های مخابراتی به معنای ارسال، دریافت و پردازش یک سیگنال اطلاعاتی بین دو یا تعداد بیشتری از وسایل است. به مجموعه‌ای از اجزا که با یکدیگر کار می‌کنند تا این ارتباط بین فرستنده و گیرنده یک پیام برقرار […]

بیشتر بخوانید

Ramadan, the Month of Fasting

پردیس فناوری کیش – طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت – گروه دپارتمان زبان های خارجی  The ninth month of the Islamic calendar, a special occasion for over one billion Muslims throughout the world. According to Islamic tradition, Ramadan marks the time when the Prophet Muhammad received the word of God through the Koran. […]