کارگاه بازرسی ذرات مغناطیسی(سطح1و2)

ذرات مغناطيسي ( به انگلیسی magnetic particle Tasting(MT)) روش بازرسی غيرمخرب (NDT) براي تشخيص ناپيوستگي هاي سطحي يا نزديك به سطح در مواد مغناطيسي نظیر آهن، کبالت، نیکل و …مي باشد.