بیشتر بخوانید

دوره مدیریت امنیت اطلاعات و شبکه دانشگاه تهران

دوره تخصصی مدیریت امنیت اطلاعات و شبکه دانشگاه تهران زمان: ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰ تاریخ شروع آنلاین همزمان: 1400/09/28 برای ثبت نام وارد لینک زیر شوید https://fnst.ut.ac.ir با صدور مدرک معتبر دانشگاه تهران تخفیف ویژه دانشجویی تخفیف ثبت نام گروهی​ Course Title  Network Security Essentials Defense-in-Depth Vulnerability Management and Response Data Security Technologies Windows Security Linux, […]

بیشتر بخوانید

دوره تخصصی مدیریت امنیت اطلاعات و شبکه دانشگاه تهران

دوره تخصصی مدیریت امنیت اطلاعات و شبکه دانشگاه تهران زمان: 15:۰۰ الی 19:۰۰ تاریخ شروع آنلاین همزمان: ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ برای ثبت نام وارد لینک زیر شوید https://fnst.ut.ac.ir با صدور مدرک معتبر دانشگاه تهران تخفیف ویژه دانشجویی تخفيف ثبت نام گروهي​ Course Title  Network Security Essentials Defense-in-Depth Vulnerability Management and Response Data Security Technologies Windows Security Linux, […]