دوره تخصصی تربیت مربی HSE دانشگاه تهران

دوره تخصصی تربیت مربی HSE دانشگاه تهران زمان: 15:۰۰ الی 19:۰۰ تاریخ: 1400/08/09 برای ثبت نام وارد لینک زیر شوید https://fnst.ut.ac.ir با صدور مدرک معتبر دانشگاه تهران تخفیف ویژه دانشجویی تخفيف ثبت نام گروهي سرفصل دوره : معرفی استانداردهای بین المللی و مدیریتی HSE تشریح ساختارهای استانداردی در حوزه تدوین و نگارش مباحث مربوط به […]