کارگاه اصول انبارداری

پردیس فناوری کیش/  طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت دوره آموزشی کارگاه اصول انبارداری ، فرصتی استثنایی برای علاقه مندان آشنایی به اصول و تکنیک های انبارداری متقاضیان شغل انبارداری تمام مدیران و صاحبان کسب و کارهای تولیدی، بازرگانی و… که به پیشرفت پرسنل خود اهمیت میدهند.افرادی که به دنبال آشنایی با مفاهیم انبارداری  هستند […]