محدودیت‌های اینترنت روزانه ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به کسب‌وکارها خسارت می‌زند

حدود ۴۷ درصد از شرکت‌های عضو نظام صنفی رایانه‌ای تهران به دلیل محدودیت‌های اینترنت در هفته‌های گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش فروش داشتند.