دوره آموزش آنلاین نرم افزار EXCEL ویژه بهار 1400

دوره آموزش آنلاین نرم افزار EXCEL پردیس فناوری کیش _طرح ویژه جشنواره بهار ۱۴۰۰ اکسل یک برنامه صفحه گسترده الکترونیکی است. این نرم افزار قدرتمند برای محاسبه، ذخیره، تجزیه و تحلیل علمی و آماری و مدیریت و تحلیل داده ها بکار می رود. یکی از مزایای این نرم افزار استفاده از آن به عنوان یک نرم افزار پایگاه مدیریت داده ها است. ا