بیشتر بخوانید

کارگاه آموزشی نرم افزار کتیا(Catia)

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فنی و مهندسی: سرفصل کارگاه آشنایی با نرم افزار کتیا : 1- آشنایی با نرم افزار کتیا Sketcher2-آموزش محیط طراحی دو بعدی   Part Design3- آموزش محیط طراحی و مدلسازی Assembly Design 4- آموزش محیط مونتاژ Drafting 5- آموزش محیط نقشه گیری 6- حل تمرین

بیشتر بخوانید

نرم افزار کتیا چیست و چه کاربردی دارد؟

شرکت در این دوره می تواند برای کلیه دانشجویان فنی مهندسی در زیر شاخه های رشته مکانیک، نفت، طراحی خودرو، طراحی صنعتی و رشته مهندسی صنایع و رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک ……  همچنین  افراد شاغل در شرکت هایی که در حوزه تولید قطعات خودرو و طراحی قطعات ،ابزار و ماشین آلات فعال هستند بسیار مفید باشد.