معرفی کتاب مفاهیم مهندسی نرم افزار

معرفی کتاب مفاهیم مهندسی نرم افزار نویسنده : مدرس دانشگاه دکتر داود رمضانی کتاب مفاهیم مهندسی نرم افزار که در پاییز سال 1399 برای بار نخست از سوی انتشارات آراد کتاب و با حمایت پردیس فناوری کیش منتشر شده است ، نگارشی دیگر از مباحث مهندسی نرم افزار است که رویکرد آموزشی آن بیشتر متوجه […]