ولادت امام علی (ع) مبارک

امام علی (ع) : هر کس طمع در درون داشته باشد خود را حقیر کرده . و کسیکه ناراحتیهایش را فاش کند به ذلت خویش راضی شده . و کسیکه زبانش را بر خود امیر کند شخصیت خود را پایمال کرده است . "نهج البلاغه" جهت شرکت در مسابقه کتاب خوانی به سایت زیر مراجعه نمایید www.hamavardgah.ir