برگزاری کارگاه آشنایی با تجارت چین

 اولین کارگاه آشنایی با تجارت چین با رویکرد کاملا علمی و عملی برای توانمندی سازی مدیران کسب و کار ، دانشجویان و علاقه مندان حوزه های بازرگانی و صنعت یا حضور آقای دکتر نظری در محل پردیس فناوری کیش در تاریخ 30 بهمن 1398 برگزار گردید این کارگاه در زمینه ها و سرفصل های زیر ارائه شد .