گزارش برگزاری کارگاه بررسی و تدوین قرارداد باشگاه های فوتبال با بازیکنان

به گزارش پایگاه خبری آی تی فوتبال ، در تاریخ 24 ، 25 فروردین ماه گزارش برگزاری کارگاه بررسی و تدوین قرارداد باشگاه های فوتبال با بازیکنان در سایت آی تی فوتبال توسط استاد مجتبی بهزادیان برگزار شد .