اعلام نتایج دوره بدون آزمون ارشد دانشگاه آزاد

اعلام نتایج دوره بدون آزمون ارشد دانشگاه آزاد نتایج دوره بدون آزمون ارشد ویژه استعداد‌های درخشان دانشگاه آزاد اعلام شد.  به نقل از مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد، نتایج دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد۹۸ (ویژهاستعداد‌های درخشان) دانشگاه آزاد اسلامی و فارغ التحصیلان رتبه اول مقطع کارشناسی شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ دانشگاه […]