جدیدترین سیستم گرمایشی ساختمان

پردیس فناوری کیش- طرح ملی مشاوره- متخصصین صنعت ومدیریت- گروه محیط زیست     جدیدترین سیستم گرمایشی ساختمان:   سیستم گرمایشی جدیدی برای ساختمان وجود دارند. باتوجه به  انواع کاربری‌ها اعم از مسکونی، اداری و تجاری کاربرد خاصی داشته باشند. در ادامه بi معرفی جدیدترین سیستم گرمایشی ساختمان می پردازیم.     سیستم گرمایشی VRF […]