ساختار داخلی میکروکنترلرهای AVR

در این قسمت می خواهیم به بررسی ساختار داخلی میکروکنترلر ATmega16 بپردازیم. (ارائه شده توسط شرکت پردیس فناوری کیش) ساختار داخلی میکروکنترلر ATmega16 همان طور که در بلوک دیاگرام شکل زیر مشاهده می کنید اجزای درونی میکرو کنترلر توسط باس های داخلی به هم متصل شده اند و یک بخش از این بلوک دیاگرام با […]