گزارش برگزاری کارگاه “اصول برگزاری نمایشگاه ها”

با درخواست و همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان هرمزگان در روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ از ساعت ۹ الی ۱۷ توسط پردیس فناوری کیش (کیش تک) با مشارکت شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی بندر عباس ۱ و ۲، بستک ، تیاب ، بندرخمیر ، خلیج فارس ، رودان ، زرین دشت ، […]