کلاس طراحی سنتی نقوش

کلاس آموزش طراحی سنتی نقوش (ختایی و اسلیمی) : دوره مقدماتی اول ختایی 16 ساعت دوره مقدماتی دوم اسلیمی 16 ساعت دوره پیشرفته اسلیمی و ختایی 16 ساعت ارائه پروژه عملی 8 ساعت ویژه تمامی هنر های سنتی و صنایع دستی