تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات

طبق نظر شورای سیاست گذاری همایش، با توجه به درخواست و پیشنهاد همکاران علمی و پژوهشگران گرامی، مهلت ارسال چکیده مقالات را تا ۱۰ اسفند تمدید شد.