گزارش برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار اتوکد۲۰۲۰

کارگاه نرم افزار اتوکد 2020 با حضور کارشناسان رشته های فنی و مهندسی به صورت آنلاین همزمان توسط پردیس فناوری کیش در چهار بخش برگزار گردید