انواع سیستم عامل لینوکس (Linux)

حال حاضر سیستم عامل های مختلفی وجود دارند که بنا به نیاز های متفاوت کاربران طراحی و توسعه یافته اند و به همین دلیل دارای توانایی انجام وظایفی که از سیستم ( از سوی کاربر ) دریافت می کنند و از سیستم توقع دارند را هستند.