دوره آنلاین آنالیز تکنیکال ورزشی

دوره آنلاین آنالیز تکنیکال ورزشی

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه ورزش و تربیت بدنی :

در دوره آنلاین آنالیز تکنیکال ورزشی فرض بر این گرفته شده که هر تکنیکهای ورزشی و همه اطلاعاتی که در دسترس عموم است را منعکس می‌کند و به همین خاطر، یک تحلیلگر تکنیکال فقط روی تحلیل نموداری و آماری ورزشی تمرکز می‌نماید. شاید تحلیل تکنیکال در ظاهر بسیار پیچیده به نظر برسد، اما در واقع این نوع تحلیل برای بررسی تکنیک و بازیکنان استفاده میشود تا بتوان از طریق آن مسیر ورزش و فوتبال را تشخیص داد. به عبارت دیگر، تحلیل تکنیکال به جای اینکه ویژگی‌های ورزشگاه را مورد بررسی قرار دهد، در تلاش است تا تکنیکهای جدید و پشت پرده حرکات فوتبال را درک کند.

جهت ثبت نام در دوره آنلاین آنالیز تکنیکال ورزشی به سایت زیر مراجعه نمایید .

www.perspolis.ipcce.ir

 

جهت ثبت نام در دوره آنلاین آنالیز تکنیکال ورزشی به سایت زیر مراجعه نمایید .

www.perspolis.ipcce.ir