واکسن مالاریا چگونه سلامت جهانی را متحول خواهد کرد؟

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت_گروه پزشکی:

با اختراع واکسن جدید مالاریا، میزان مرگ‌ومیر در جهان و به‌ویژه قاره‌ی آفریقا به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت.