اعطای وام خرید کالا و خدمات

اعطای وام خرید کالا و خدمات

به نقل از پردیس فناوری کیش؛ این وام جهت خرید کالا و یا خدمات به طور ویژه و در مدت ۱۰ روز قابل اعطا می باشد

👌مبلغ وام ۱۵ میلیون تومان بدون ودیعه و سریع
🔆 تعداد اقساط ۳۶ ماهه
🔆مبلغ قسط هر ماه ۵۴۰ هزار تومان
📎شرایط:
🔸 عضویت در طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت
🔹مدارک هویتی( تصویر شناسنامه و کارت ملی و اشتغال وام گیرنده)
🔸 ضمامت کسر از حقوق +مدارک هویتی ضامن ( یک نفر)
⭕️ نداشتن اقساط معوقه برای گیرنده و ضامن
📝سفته از وام گیرنده به مبلغ ۲۰ میلیون تومان
🔍 نکات:
🔸مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰ تومان از کل وام در حساب فرد اندوخته می شود که اقساط پایانی از همین مبلغ قابل پرداخت است.
🔘مبلغ ۱۰۰ هزار تومان کارمزد دریافت می شود.

تلفن تماس: ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶