همایش بین المللی نقــش مشــاوره در راهبرد مدیریت توسعه و رشد اقتصادی و صنعتی در ایران

همایش بین المللی نقــش مشــاوره در راهبرد مدیریت توسعه

و رشد اقتصادی و صنعتی در ایران

 

نقــش مشــاوره در راهبرد مدیریت توسعه و رشد اقتصادی

 

محورهای همایش بین المللی نقــش مشــاوره در راهبرد مدیریت توسعه و رشد اقتصادی و صنعتی در ایران :

  • مطالعه کاربردی در مشاوره ، ایجاد و استقرار واحدهای صنعتی در کشور بر اساس منابع و نیازهای محلی ، استانی و کشور ( جایابی صنعتی )
  • نحوه شناسایی آسیب ها و معضلات صنایع و طبقه بندی آنها جهت انجام مشاوره های مدیریتی
  • ضرورت بهره گیری از فناوری اطلاعات و مشاوره از راه دور در عصر کنونی در صنایع مختلف
  • تبیین جایگاه مشاوره در صنعت در نسل چهارم انقلاب صنعتی
  • ارتباط صنایع مختلف خدماتی و تولیدی با یکدیگر در قالب مشاوره های صنعتی ( صنعت بیمه ، بانکداری ، مشاوره ای و ….
  • نقش مشاوره های صنعتی و مستند سازی جهت ارتقای دانش در حوزه صنعتی و مراکز علمی کشور
  • ارائه نقشه ایجاد شبکه مشاوره صنعت در مقیاس کشور و منطقه
  • جایگاه مشاوره و آموزش در افزایش راندمان تولید و کیفیت کالا و خدمات
  • ویژگی مناطق آزاد صنعتی و تجاری کشور در ایجاد مراکز مشاوره صنعت در ارتباط با صنایع خارجی

 

ثبت نام از طریق سایت ذیل امکان پذیر می باشد 

www.portal.kishtech.ir

 

*****

**برای اطلاعات بیشتر به سایت : www.ipcce.ir مراجعه فرمایید .**